9291 9292 BZ - Bronze NI - Nickel PS - Permasteel® TR - Tin Red BZ - Bronze FAULTLESS BAITHOLDER RINGED FAULTLESS BAITHOLDER TURNED-DOWN EYE 9293 NI - Nickel TR - Tin Red FAULTLESS BAITHOLDER XL-SHANK pages 83 to 84 BAITHOLDER pages 65 to 82 ALLROUND 84 S I N G L E H O O K S SINGLES BAITHOLDER